Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : काजोळ

Name of Author : बाबा भांड

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 198

Synopsis :
बालमन हे नितळ, पारदर्शी, संस्कारशील असते. त्यावर उमटणारे जीवनानुभवाचे ठसे स्पंदनशील व सचेतन असतात. मूलतः कोऱ्या पाटीसारखे असणारे हे उत्कट, संवेदनशील मन अनुभवांच्या अक्षरमुद्रा अधोरेखित करीत असतात. "काजोळ" मधील अनुभवविश्व अनेक पदरी, व्यामिश्र असे आहे. एका शाळकरी विद्यार्थ्याची रोमहर्षक व भावनिर्भर अशी जीवनकथा आहे.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Pratik Kale from Aurangabad,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad