Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : पळसाची पाने

Name of Author : प्रा. माधुरी शानभाग

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 135

Synopsis :
एक डौलदार वळण घेऊन ती लेसर ब्ल्यू कलरची नवीकोरी मारुती एस्टीम, हायवेवरील "ड्रॉप-इन" रेस्टॉरंटच्या कमानीखाली येऊन थांबली. युनिफॉर्ममधला ड्रायव्हर चटकन उतरुन मागे आला. टोपी हातात घेत त्याने अदबीने दार उघडून धरलं. आपल्या सफारीच्या चुण्या हाताने सारख्या करत श्रीधर खाली उतरला. ते दार बंद करुन वळसा घालून ड्रायव्हरने दुसरं दार उघडलं. हातातली पर्स अन् खांद्यावरचा दुपट्टा सावरत अनुजा खाली उतरली. दारावरच्या चपराशाचा सलाम मानेनेच स्वीकारत श्रीधरने अनुजाचा दंड पकडला आणि त्याने उघडून धरलेल्या दारातून दोघे आत शिरले. आतल्या एअरकंडिशनचा गारवा शरीरावरती हळुवार मोरपीस फिरवून गेला.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad