Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : अन्वयार्थ

Name of Author : सौ विजया राजाध्यक्ष

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 271

Synopsis :
’तन अंधारे’ ही कादंबरी आहे गोव्याच्या निसर्गरम्य व मुक्त वातावरणात विहरणाऱ्या तीन पात्रांची: किरण, सॅम आणि मॄदुल. किरण गरीब, लावण्यमयी पण निसर्गतःच निंफोमॅनिऍक. किरणच्या या अतिकामवासनेचा सवंग साधन म्हणून लेखिकेने कुठेही वापर केलेला नाही, उलट संयम, सूचकता व काव्यात्म्ता या गुणांनी तिने कादंबरीला अलंकृत व सुसंस्कृत केले आहे.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad