Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : चकवा

Name of Author : प्रा. माधुरी शानभाग

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 193

Synopsis :
वीरेनच्या येण्याने हे सगळे ठाशीव हिशोब डळमळलेले तिच्या लक्षातही आले नव्हते. आपण अशातशा फसणाऱ्या सामान्य स्त्रीयांपैकी नाही आहोत हे ती पक्क जाणून होती. म्हणून वीरेनच्या कंपनीने प्रकल्पाच्या जाहिरातीचे प्रेझेंटेशन मार्वे बीचवर ठेवल, तेंव्हा प्रमुख व्यवस्थापक म्हणून तिथे जाताना ती अगदी निश्चिंत होती. गाडीत बसताना तिने नेहमीप्रमाणे मोबाईलवरुन सुधीनचा निरोप घेतला. अर्ध्या पॅंट मध्ये आणि पारदर्श्क जाळीच्या डिझायनर टॉपमध्ये गाडी चालवणाऱ्या वीरेनकडे आपण पुनः पुन्हा पाहतोय हे तिच्या लक्षातही आलं नाही. सोबतच्या दोन-तीन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करताना मध्येच केव्हातरी तिच्या लक्षात आलं.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad