Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : विज्ञानकथा

Name of Author : अविनाश कोलारकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 233

Synopsis :
जवळजवळ दीड वर्षांपूर्वी अवकाशसंशोधन करीत असताना शास्त्रज्ञ जयंत आणि चंद्रशेखर यांना एक नवा ग्रह दिसला होता. इतर ग्रहांपेक्षा तो वेगळाच वाटत होता. त्या ग्रहाभोवती तांबूस, हिरव्या रंगाची वलये होती. त्या ग्रहावर जीवसृष्टी आहे किंवा नाही, हे जाणून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञ जयंत आणि चंद्रशेखर यांनी एक यान जवळजवळ सव्वा वर्षांपूर्वी त्या ग्रहावर पाठविले होते. त्या यानात त्यांनी तीन माकडे पाठविली होती.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad