Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : शीलवती

Name of Author : वैजयंती काळे

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 233

Synopsis :
सासरी येऊन चार महिने झाले तरी शीलवतीचा घरातल्या खोल्यांचा हटकून गोंधळ व्हायचा. तळमजल्यावर सहा खोल्यांचं घरं. दुसऱ्या मजल्यावर तीन खोल्या. बाकीच्या जागेत गच्ची. मुख्य वावर तळमजल्यावरच्या खोल्यांमध्ये, पुढल्या दोन खोल्यांमध्ये आलं-गेलं बसण्याची जागा. त्यांच्यामागे डावीकडच्या खोलीत स्वयंपाकघर आणि उजवीकडे सासूबाईंचं देवघर. स्वयंपाकघराला लागून असलेल्या खोलीत सामानसुमान आणि माजघर.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad