Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : दूर झाले गाव

Name of Author : जगदीश अभ्यंकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 98

Synopsis :
दिवसाच्या तिन्ही प्रहरी आपलं वेगवेगळं दर्शन घडविणारी गोदावरी नदी वर्षभरातील तिन्ही ऋतूतही वेगवेगळी विलोभनीय रुपं धारण करीत असे. जूनमध्ये पावसाळा सुरु होऊन दोन-तीन नक्षत्रं उलटली की, जुलै-ऑगस्ट महिने सुरु व्हायचे. या महिन्यात हमखास गोदावरीला पूर यायचाच. एरव्ही गावाचं पालनपोषण करणारी गोदामाय महापुराच्या दिवसात मात्र महिषासुरमर्दिनी भासायची. तिचं नेहमीचं शांत, मायेचं रुप जाऊन हाती भाला घेतलेल्या क्रोधीत अष्टभूजा देवीसारखा अवतार होऊन जात असे. एखाद्या वर्षी नदीला पूर एवढा भयानक असायचा की, पुराचं पाणी गावातील घरांच्या भिंतींना धडका मारी. गावकरी हवालदिल, भयभीत होत. सर्व कामं बंद ठेवून सगळे नदीचं उग्र रूप पाहात बसत.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad