Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : स्पर्शवेल

Name of Author : जगदीश अभ्यंकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 73

Synopsis :
जीप आल्यानंतर थोड्याच वेळानं शामने श्रीपती ड्रायव्हरला हाक मारली. त्याच्याजवळ देवजाई येथे रहाण्यासाठी लागणारे सामान, पिशव्या आणि ऑफीसच्या काही फायली जीपमध्ये ठेवण्यासाठी दिल्या. "आई मी निघतो गं" असं म्हणून आईला हाक मारली. इंदुताई आतल्या खोलीतून बाहेर आल्या आईच्या पाया पडून आणि आशीर्वाद घेऊन शाम जीपमध्ये ड्रायव्हरच्या शेजारी जाऊन बसला. ड्रायव्हरने जीप चालू केली. गल्ली ओलांडून जीप मोठ्या रस्त्याने धावू लागली. शहरातील मोठ्या रस्त्याने जात दोन-तीन वळणे जीपने पार केली आणि आता ती देवजाई धरणाच्या दिशेने जाऊ लागली. जीपने संथ आणि लयबध्द गती घेतली होती. सकाळची वेळ होती. सूर्योदय होऊन गेला होता.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad