Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : ज्याचा त्याचा वाटा

Name of Author : मेधा ईनामदार

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 234

Synopsis :
नातेसंबध हा नेहमीच एक खोल आणि दीर्घ चिंतनाचा विषय ठरलेला आहे. प्रत्येक व्यक्ती ही नात्यांच्या अनेकविध बांधलेली असते. कालांतराने या बंधनाची तीव्रता कमी-अधिक प्रमाणात बदलत जाते. या कथांमध्ये या नात्यांचा गुंता उकलण्याचा आणि मानवी मनाच्या अनाकलनीय व्यापाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad