Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : एक वाडा उरलेला

Name of Author : अरुण डावखरे

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 138

Synopsis :
एक थर्ड क्लासचा कंपार्टमेंट- गर्दीने गच्च भरलेला! मी एका बाकावर कसाबसा टेकून बसलो. झोपेने घेरलो होतो. रात्रीचा एक वाजला होता. मी जागा झालो. कोणत्या तरी एका स्टेशनवर गाडी थांबली होती. ’चाय गरम, दूध गरम-’ वगैरे आवाज. झोप चाळवली गेली; पण पुन्हा डुलकी लागली. ती पण फार थोडा वेळ! सिगरेटच्या चिरपरिचित वासाने मला जाग आली. मी डोळे उघडले- समोरच्या बाकड्यावर एक ऍग्लो-इंडियन पुरंध्री विल्स सिगारेटचा आस्वाद घेत होती.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad