Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : गणपा काळे हाजीर हो

Name of Author : अनंत उमरीकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 122

Synopsis :
मी या खटल्याचे कागद पाहिले तेव्हापासून मला प्रश्न पडला होता, गणपा अण्णा पाटलाकडे गेला तो कशासाठी ? आणि त्याने अण्णांचा खून केला असेल तर तो काय कारणासाठी ? मी युक्तिवादात म्हणल्याप्रमाणे बिनाउद्देश खून करणारा माणूस एक तर विकृत असतो किंवा तो खून खून नसुन अपघात असतो...

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad