Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : रक्ताचा रंग एक

Name of Author : डॉ. छाया महाजन

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 33

Synopsis :
कुमारचं खेडेगाव सिमल्याजवळ होतं. नाल देहऱ्याच्या फाट्यापासून दरीत खाली उतरावं लागे. दाट जंगलाचा भाग पार केला, की हे दहा-वीस कुटूंबाचं खेडं लागायचं. त्यात घरंही खूप दूरदूर, शेतीही डोंगरावर, नाहीतर दरीच्या सखल भागावर व्हायची. अर्ध्या अर्ध्या एकराच्या तुकड्यांवर. डिसेंबरनंतर काही पिकवणं अशक्य. बर्फ, पाऊस आणि वारे यामुळे फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत तर सगळे व्यवहार थांबायचे. लाकुडफाटा गोळा करणे, याक, मेंढ्या किंवा घोडे सांभाळणं अशी कामं पोरांना करावी लागायची.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad