Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : आभाळाला भिडले हात

Name of Author : श्री. सविता भावे

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 273

Synopsis :
ईर्षा असली की माणूस केवढा पराक्रम करु शकतो याची अनेक उदाहरणे उद्योगाच्या इतिहासात आढळतील. परंतु पार परक्या मुलखात येऊन, अनंत अडचणींचा सामना करुन आकाशापर्यंत झेप घेण्याचे साहस दाखविणारा कै. चंद्रन मेनन यांच्यासारखा बहाद्दर विरळा. केरळच्या या सुपुत्राने कोल्हापूरच्या मातीत आपले नुसते पायच रोवले नाहीत तर आपला उद्योग उभारताना येथील संपूर्ण उद्यमविश्वाचे आधुनिकीकरण केले आणि ते साधताना ते स्वतः अस्सल कोल्हापूरी बनून गेले. ही सारीच कहाणी रोमहर्षक आहे आणि जीवनात काहीतरी भव्यदिव्य करुन दाखविण्याची जिद्द बाळगणाऱ्या प्रत्येक युवकाला कोठेतरी चेतविणारी, प्रकाश दाखविणारी आहे. म्हणून त्यांनी ती मनन केली पाहीजे, जतन केली पाहिजे.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad