Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : निवडक मुलाखती

Name of Author : भालचंद्र नेमाडे

Reading Cost : $1.0/ Rs.30 / Free

No. Of Pages : 247

Synopsis :
आपल्यासारख्यांना वाचकांशी संवाद वगैरे साधण्याचा काय मार्ग उपलब्ध असतो? महाराष्ट्रातील एकजात वर्तमानपत्रादी प्रसारमाध्यमं कोणाच्या हाताशी किंवा हातची आहेत., सांगा. एकदा वाचकांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित व्हायला लागले, की आपोआप पत्रव्यवहार, भेटीगाठी, चर्चा अपुऱ्या पडायला लागतात. मग गावोगाव पसरलेले आपले वाचक मनात वेळोवेळी उद्‍भवणारे वैयक्तिक प्रश्न समाईक करायला उत्सुक असतात. इथे एकाच भाषेतल्या समूहमनातल्या सार्वजनिक चिंता व्यक्त व्हायला लागतात. मुलाखत हा काही वाङ्‍मयप्रकार नाही की समिक्षाही नाही. प्रश्न विचारणाऱ्या मुलाखतकारांच्या भागीदारीनं हा एक रचनाप्रकार होऊ शकतो. मुळात हा एक सांस्कृतिक नाट्यसंवाद असतो, अधूनमधून तो लेखक-वाचकांमधला लवाद होऊ पाहतो. इथे त्या त्या वेळेच्या संदर्भानुरूप प्रामाणिक असणं पुरेसं असतं. वाङ्‍मयप्रकाराला, समिक्षेला याहून बरंच काही लागतं; तरी संकल्पनांचे आपल्याला जाणवलेले अर्थ मुलाखतींमधूनच स्पष्ट करता येतात. एरवी कधीही आपल्या विचारांची मौलिकता व्यक्त करण्याची इच्छा, हौस, संधी किंवा शक्यता नसलेल्या तल्लख गृहिणी, धडपडणारे विद्यार्थी, अबोल अधाशी वाचक मुलाखतींमध्ये प्रश्न विचारून मोठी मौलिकता मांडतात.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad