Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : मेंग चियांग व इतर कथा.

Name of Author : साने गुरुजी

Reading Cost : $1.0/ Rs.30 / Free

No. Of Pages : 222

Synopsis :
समाजातील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी,एकता निर्माण व्हावी,शेतकरी-कामकरी वर्गाचे दैन्य दूर व्हावे व सर्वत्र समाजवादाची स्थापना व्हावी या हेतूने ते सर्वत्र जनजागृती करत राहिले.लहान मुले,स्त्रिया,तरुण,दोन-दलित यांना स्वत्वाची जाणीव व्हावी व उत्तमोत्तम विचारांची देणगी मिळवी यासाठी अत्यंत संस्कारक्षम असे साहित्य त्यांनी निर्माण केले.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad