Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : भारुड भावार्थ

Name of Author : डॉ कुमुद गोसावी

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 104

Synopsis :
भारुड दुहेरी असतं. ते रंजन अन्‌ उद्‌बोधन यांच्या धाग्यांनी घट्ट विणलेलं असतं. भारुडांची संहिता मुळात एकपात्री नाटकासारखी असते. भारुडातले मध्यवर्ती पात्र आणि इतर नाममात्र सहकारी यांच्याशी होणाऱ्या संवादातून भारुड उभं राहत असतं. त्याला आजही लोक ’सोंगी भारुड’ म्हणूनच संबोधतात. संतांना अपेक्षित असणारा भारुडांतील उपदेश प्रारंभी ध्यानी न आला, तरी त्यातील रंजकतेतून केव्हा ना केव्हा तो आपला ठसा उमटवून जातो.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad