Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : आहे सहज किती पुरुषांसाठी पाकसिद्धी

Name of Author : ज्योती देवळालीकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 66

Synopsis :
घर जसे सर्वांचे-त्याचप्रमाणे स्वयंपाकघर हेही सर्वांचेच;ही संकल्पना दृढ व्हायला हवी.दिवसेंदिवस विविध प्रकारच्या कामाच्या बोजाखाली स्त्री जास्तच दबत चाललेली दिसते.अजूनही महाराष्ट्रीयन कुटुंबात स्त्री व पुरुष यांच्या स्वयंपाकघरातील कामात फारच असमानता दिसते.स्वयंपाक फक्त स्त्रीच करत असते;पण जर तो जर सर्वांनी मिळून केला तर एकमेकांचा सहवास मिळेल,वेळेची बचत होईल;घरातील वातावरण बदलेल.मुलांना वळण लागेल.टी.व्ही.ची ओढ कमी होईल व स्वयंपाक गोड वाटेल.मुले स्वयंसिध्द होतील.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad