Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : सर्वोत्कृष्ट मराठी विनोदी कथा खंड आठ

Name of Author : राम कोलारकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 189

Synopsis :
’विनोद’ हा कोणत्याही पिढीतील आबालवृध्दांच्या आवडीचा, आकर्षणाचा विषय. क्वचित प्रसंगी आपण स्वतःदेखील विनोदाचा विषय झालेले असतो. मनावरचा ताण नाहीसा करण्यासाठी, कंटाळवाण्या परिस्थितीत चैतन्य आणण्यासाठी किंवा अगदी सहज म्हणूनसुध्दा, प्रत्यक्ष जीवनात विनोदाचे अस्तित्व , पदोपदी जाणवत असते.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad