Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : आणखी एक जन्म

Name of Author : चंद्रकुमार नलगे

Reading Cost : $1.0/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 624

Synopsis :
जगण्यात कष्टांची जपमाळ आणि कसोट्यांची दीपमाळ फार अजरामर; जपाचा हात आणि दीपाची वात किती थरथरते ते साधकालाच समजतं. एका सज्जनाचं आणि म्हणूनच एका साधकाचं सहनशील मन खंबीर राह्यलं नसतं, बनलं नसतं,तर इथल्या इंथ नवा जन्म घडला नसता. आपला मुलूख, आपली माणसं, आपलं मरण जो स्वप्नातही विसरुच शकला नाही तो हा गावाकडचा गडी. कशाचीही क्षिती न बाळगता क्षितीजं काबीज करत गेला त्याची ही गोष्ट आहे. जन्मोजन्मी जग तसचं राह्यलं तरी चंद्रकुमार नलगे यांचा जीव मात्र ओवीचा, ह्रदय अभंगाचं, प्रतिज्ञा पोवाड्याची, लाघव लावणीचं, ओढ आरतीची आणि कारुण्य कापराचं हेच आम्ही अनुभवलं. खंडातली ही अखंड अनुभवगाथा!

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad