Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : अधिनायक

Name of Author : श्री. सविता भावे

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 230

Synopsis :
लालचंद शेठजींच्या जीवननाट्यातील रावळगावचा अंक अतिशय महत्वाचा वाटतो. सोलापूर, पुणे, मुंबई, लंडन अशा चढत्या श्रेणीने हिंडलेला हा गृहस्थ रावळगावसारख्या आडबाजुच्या खेड्यात येऊन पडला. परंतु आपल्या वडिलबंधुंची आज्ञा प्रमाण मानून त्याने स्वत:ला तेथील कामात कसे झोकून दिले हे प्रत्येकाने मनन करण्याजोगे आहे. शेतीचा काहीही अनुभव नसताना बैलांना पाणी देण्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेणे, त्याबाबत संशोधन करणे, वसाहत उभारणे आणि त्याच्या जोडीला साखर कारखाना, विक्री, पूरक उत्पादने, व्यवस्थापन अशी कितीतरी कौशल्ये लालचंदांनी आत्मसात केली. इच्छा असली की मार्ग कसा दिसतो याचा हा वस्तुपाठच होता. शेठजींनी या काळात आपल्या अंगी बाणवलेल्या सर्व गुणांचे दर्शन लेखकाने येथे नेमकेपणाने घडविले आहे. अनुभवाच्या मुशीतून संपन्न झालेल्या जीवनाचा सर्वांगीण वेध घेतला आहे. एखादे कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व कसे फुलते ते उत्तम रीतिने कळून चुकते. शेठजींनी रावळगावला जे पैदा केले त्याचा कस ताबडतोबीने बंगलोरला लागला. अगदी थोड्या महिन्यांच्या अवधीत त्यांनी तेथे जो प्रचंड पसारा उभा केला तो स्तिमित करुन टाकणारा आहे. खरोखर हे छोटेसे मध्यंतर म्हणजे शेठजींनी पुढे जी भरारी घेतली त्याचा पायाच म्हणता येईल.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad