Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : बुलबुलचं घरटं

Name of Author : सौ रसिका देशमुख

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 61

Synopsis :
असाच तो रम्य खेळ आगळ्या वेगळ्या भाव बंधाचा. मी, आई अन्‌ श्री. व सौ. बुलबुलचा. खरंतर आपल्याला ठाऊकच नसतं, कॊण कधी आपल्या आयुष्यात येईल अन्‌ ध्यानी मनी नसताना नात्यांचा सुंदर गोफ विणून जाईल, तसं म्हणाल तर आमच्या घराचा बाजच निराळा. घरात येणाऱ्या प्रत्येकाला आपलेपण असं वेढून टाकतं. आईचं तर म्हणणं की, घराचं घरपण त्यातच दिसतं. अर्थात्‌ आईच्या ह्या आग्रही भूमिकेची घरात वरवर सगळेच चेष्टा करतात. पण मी बघितलंय की, आतून मात्र सगळ्यांनाच ते हवं असतं. एक सांगू कां, आईचं हे प्रेमळ मन माणसांपुरतं ठीक पण प्राण्यांच्या अन्‌ पक्ष्यांच्या त्याहून कडी म्हणजे झाडांच्याही बाबतीत हे मन व्याकुळ होताना मी पाहिलंय. पाहात असताना मलाही कळलं नाही की वास्तव गोष्टीरुपात कधी आलं ते! प्रस्तुत गोष्ट म्हणजे आमच्या आयुष्यातील सुंदर प्रवास आहे. थांबू ते स्टेशन आपलं आहे, नसता गाडी धावतेच आहे.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad