Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : हळवा कोपरा

Name of Author : सुमित्रा जोशी

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 138

Synopsis :
आशा आज खूप आनंदात होती. गेले नऊ महिने सारं घर ज्या क्षणाची वाट पहात होतं तो क्षणं आज पुढ्यात होता. एक गुटगुटीत, गोरं गोरं रुपडं तिच्या कुशीत होतं. आपल्या इवल्या इवल्या मुठी चोखत होतं. आशाच्या आयुष्यातला सर्वात आनंदाचा हा क्षण होता. बातमी कळताच ’जिव्हाळा’ बंगला आनंदानं भरला. प्रत्येक जण घाईत होता. आशाच्या सासूबाईंना तर काय करु नि काय नको असं झालं होतं. त्यांनी भराभरा कामं आवरली. कामवालीला योग्य त्या सूचना दिल्या.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad