Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : अनामिक

Name of Author : सौ विजया राजाध्यक्ष

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 217

Synopsis :
अवघ्या सहा दिवसांच्या आजारानंतर माधवराव गेले.आजार विशेष गंभीर नव्हता. ते जातील असे वाटले नाही. सगळे अनपेक्षित घडले.नीता अखंडपणे हॉस्पीटलमध्ये माधवरावांजवळ होती.ते गेल्याचे कळल्यावर ती सुन्न, थिजल्यासारखी झाली.काही बोलली नाही, रडली नाही. तीला विचारुनच पुढचे सगळे ठरवणे भाग होते. घरी न्यायचे की नाही? अंत्यसंस्कार कुठे करायचा?... मुख्य म्हणजे कोणाकोणाला कळवायचे?... तोच प्रश्न अधिक नाजुक होता.पण नीताच्या भावाने सुधीरने स्पष्टपणे विचारायचे ठरवले.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Praveen Kulkarni from Bangalore,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad