Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : धुक्यापलीकडे

Name of Author : गुरुनाथ नाईक

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 121

Synopsis :
हाजी लंगरहून दोन अधिकाऱ्यांना सोडून हवाई दलाचे व्हायकाऊंट विमान श्रीनगरच्या दिशेने उडाले. वेळ संध्याकाळची सातची होती. पावणेआठपर्यंत ते श्रीनगर येथे उतरायला हवे होते. पण रात्रीचे अकरा वाजले तरीही ते आले नाही. सकाळी सहा वाजता हाजी लंगर येथील दोन हेलिकॉप्टर्स आणि श्रीनगरहून आलेल्या तीन बाँबर विमानांनी शोध करायला सुरुवात केली होती. याशिवाय हाजीलंगर ते श्रीनगर या हवाई मार्गात येणाऱ्या सैनिकी तळानांही सूचना देण्यात आल्या होत्या; पण तब्बल चार दिवस खपूनही त्यांचा पत्ता लागला नाही.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Ashish salpekar from Pune,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad