Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : आम्ही गोकुळच्या गोपीका

Name of Author : रविराज सोनार

Reading Cost : $1.0/ Rs.5 / Free

No. Of Pages : 56

Synopsis :
मुळचे लावणीकार असणारे पंढरपूरचे सुपूत्र रविराज सोनार यांचा ‘आम्ही गोकुळाच्या गोपिका’ हा गौळण संग्रह. संग्रहातील गौळणी वाचल्यानंतर गोकुळातील गोपिकांचे कृष्णाविषयीचे वेड, जन्मोज्न्मीचे प्रेम, बेचैनी,आत्मसमर्पण हे व अंतर्मनातील इतर भाव प्रकट झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. गोकुळातील नदी, पर्वत, झाडे, पाने, फुले, पक्षी व प्राणी यांचे सुरेख व अप्रतिम वर्णन आलेले आहे. जवळपास सर्वच गौळणी या गेय असून त्या वाचताना किंवा ऐकताना आपणही जणू गोकुळात जाऊन पोहोचतो.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad