Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : तंट्या

Name of Author : बाबा भांड

Reading Cost : $1.0/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 577

Synopsis :
तंट्या भिल्ल हा एकोणिसाव्या शतकातील लोकविलक्षण आदिवासी नायक. आपल्या पूर्वायुष्यातील यातनामय अनुभवांचा उद्रेक होऊन उत्तरायुष्यात त्याने बलाढ्य राजसत्तेशी आणि भोवतीच्या सरंजामशाही व्यवस्थेशी प्रखर पण एकाकी झूंज दिली, आणि दीनदुबळ्यांच्या, शोषितांच्या व नागवल्या गेलेल्या सर्वसामान्य शेतकरी - आदिवासींच्या मदतीसाठी आयुष्य पणाला लावले.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Avi Nagare from Ahmednagar,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad