Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : एक जननायकाच्या शोधाची कहाणी

Name of Author : बाबा भांड

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 120

Synopsis :
बाबा भांड यांच्या मनात अगदी अजाणत्या वयापासून तंट्या भिल्ल खोल दडून बसला होता. आयुष्याच्या एका कठीण वळणावर त्यांनी तंट्याच्या जीवनकहाणीचा शोध घ्यायला सुरूवात केली. दोन-तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर त्यांचा शोध सफल झाला. त्यातूनच त्यांनी "तंट्या" ही कादंबरी लिहिली. तंट्यासंबधीची मुळ व अस्सल कागद पत्र मिळवून, त्यांची तार्किक सुसंगती लावून मौलिक संशोधन केले. त्या संशोधनावर आधारित हा ग्रंथ तयार केला.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Avi Nagare from Ahmednagar,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad