Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : हरिणी

Name of Author : रा.रं.बोराडे

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 137

Synopsis :
रा .रं. बोराडे यांनी विपुल लेखन केले आहे. मराठवाड्यातील कनिष्ठ शेतकरी कुटुंबाच्या जीवनाचे सर्वस्पर्शी चित्रण त्यांनी आपल्या कथांतून केले आहे. त्यातून या भागातील रीतीरिवाज, समजुती , सणसमारंभ, वैवहिक जीवन, स्त्री-पुरूष संबंध केवळ जगण्यापायी सोसाव्या लागणाऱ्या हालाअपेष्टा यांचे प्रत्येयकारी दर्शन घडते. ते केवळ प्रादेशिक रहात नाही. जगणाऱ्या माणसांच्या काळजाशी ते रुतले आहे. रुजले आहे असे जाणवते.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Sameer from pune,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad