Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : मनवेला

Name of Author : मृणालिनी जोगळेकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 142

Synopsis :
खरंच वेडे- ती तूच. तुला दाखवायला आमच्या घरी आणली. माडीवरुन तुला टांग्यातून उतरतांना पाहिली. बावरत बावरत, इकडे तिकडे बघत तू पायऱ्या चढत होतीस. तेव्हाच मनान निर्णय घेऊन टाकला. हिच आपली सहधर्मचारिणी , खूप मुली पाहिल्या मी. पण कुणी पटेचना सारी म्हणायची-"कोणती एवढी रंभा उर्वशी शोधतोय देव जाणे!"

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad