Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : रुप

Name of Author : मधुकर धर्मापुरीकर

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 148

Synopsis :
धर्मापुरीकरांच्या शैलीचा तर स्वतंत्र अभ्यास व्हावा. भिन्न विषय , वेगळा आशय हा कथालेखनातील आरंभीच्या सामग्रीचा भाग; त्यामुळे एखाद्याकडे वेगळी लेखनक्षमता आहे एवढे कळेल; मधुकर धर्मापुरीकर यांच्या व्यक्तीमत्वात एकाग्रतेने काम करण्याची अद्भूत क्षमता आहे. त्यातून एक उत्साहाची धून त्यांच्या मनात वाजत राहते: कथालेखन हा एक त्या सुरांतील आरोह.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad