Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : कल्पांत

Name of Author : प्रमोदिनी वडके कवळे

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 154

Synopsis :
प्रमोदिनी वडके-कवळे हे नाव मराठी कथाविश्वात आता अपरिचित राहिलेले नाही. वाचकाच्या मनाला चटकलन्ग=सन्न भिडण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या कथांमध्ये असल्यामुळे त्या वाचकप्रिय लेखिका आहेत. त्यांची कथा नुसते कथानक किंवा घटना-प्रसंग सांगून थांबत नाही. त्यामागचे असंख्य धागेदोरे त्या उलगडून दाखवतात. सहज सुंदर ओघवती भाषा आणि वाचकाला बांधून ठेवणारे कथानक यामुळे त्यांच्या कथा मनापासून वाचाव्याशा वाटतात.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Rajendra Chauhan from Ahmedabad,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad