Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : सोनचाफा

Name of Author : प्रमोदिनी वडके कवळे

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 153

Synopsis :
आयुष्यात वेगवेगळ्या टप्यांवर भेटणाऱ्या नात्यांचा वेध घेणाऱ्या या कथा... त्यात "काफ-लव्ह" ची अपरिपक्वताही आहे आणि "प्रिय मित्रास"... सारखं समजूतदार नातंही आहे. दूरचं वाटणारं नातंही किती सहजपणे "रेशमाचे बंध" बनून जातं आणि मनाच्या तळाशी जपून ठेवलेलं नातं मात्र अचानकपणे कसा पराभव टाकतं हे सारंच या कथांतून रंगवलेल आहे. मनात हळुवारपणे जपलेली ही नाती बाटलीत बंद केलेल्या सोनचाफ्यासारखीच असतात. त्यांचं बूच बंद असतं तोवरच ती ताजी टवटवीत वाटतात. पण उघडायची वेळ आल्यावर मात्र...

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Ashish salpekar from Pune,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad