Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers












Name of Book : मुंगी उडाली आकाशी

Name of Author : प्रा. माधुरी शानभाग

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 154

Synopsis :
सोळाव्या शतका पर्यंत ज्ञानासाठी फिलॉसॉफी हा एकाच शब्द वापरला जात असे. रेनेसॉच्या कालानंतर विज्ञान आणि कला असे विभाजन वापरण्यात येऊ लागले. विसाव्या शतकाच्या सहाव्या, सातव्या दशकापर्यंत झाडांना फांद्या फुटाव्यात तशा प्रत्येक विषयाच्या उपविषयाच्या शाखा झाल्या आणि आपापले क्षितिज शोधू लागल्या. आज एखादे आवर्तन पूर्ण व्हावे तसे या सर्व शाखा पुन्हा एकमेकांच्या हातात हात घालून संशोधनाच्या क्षेत्रात पुढे जाताना दिसतात. नॅनो बायोटेक्नॉलॉजी, बायोकेमिकल फिजिक्स जिओहको कॉस्मॉलॉजी, बायोमेडीकल इंजिनिअरिंग.. या सारखे नवे शब्द तयार होत आहेत. या कोलाहलात माणूस बाह्यरुपाने बदललेला दिसतो. पण त्याचे अंतरंग तसेच राहिले आहे का? झपाट्याने कोसळणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या झाडा खाली बदललेल्या वा न बदललेल्या माणूसपणाच्या खुणा शोधायचा प्रयत्न या संग्रहातून वाचकांना दिसून येतील असा विश्वास वाटतो.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad