Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : साजणवेळा....

Name of Author : मंदा कदम

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 86

Synopsis :
अलिकडच्या काळात दुर्मिळ होत चाललेली हळुवार, नाजुक भावनांची स्पंदने मन्दा कदम यांच्या कवितेत सर्वत्र तरलपणाने जाणवतात. विरह-वियोगाचा आर्तव्याकुळ आणि विव्हल स्वर अवघे काव्यविश्व व्यापून राहतो. उत्कट प्रीतीचे रुपांतर उत्कट भक्तीत होते. प्रीती, भक्ती आणि दिव्यानुभूती अशी साखळीही अगदी सहजपणे गुंफली जाते. निसर्गप्रतिमांच्या अंगाने प्रकट होणारी ही भावस्पंदने निसर्ग चित्रांच्या साक्षीने अधिकच हृद्य होतात. रसिकांशी त्यांचा होणारा ह्रुदयसंवाद रसिकमनाच्या नाजुक भावनांचा कप्पा नकळत उघडण्यात यशस्वी होतो.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad