Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : शल्य त्या अधुऱ्या स्वप्नांचे

Name of Author : चंद्रकुमार नलगे

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 200

Synopsis :
आयुष्य तसं मोठं विलक्षण असतं. अनेक चकवे हूल देऊन जातात. वाटा वळणावळणानं जाऊन आडवळणं केव्हा घेतात ते कळत नाही. नजरेसमोरच्या दिसणाऱ्या दिशा केव्हा रानभैर करतील ते सांगता येत नाही. क्षितिजरेषेवर दिसणारा, उमलणारा प्रकाश केव्हा असा घन अंधार गिळून टाकील सांगता येत नाही. श्रावणातल्या रिमझिमणाऱ्या पावसाचंही कसं मृगजळ बनलं ते लक्षात येत नाही. डोईवरचं उभं आभाळ कुठल्या अज्ञात हातानं पुसून टाकलं ते उमगत नाही. बघता बघता दुधेरी चांदणं कसं करपतं याचा अनुभव येतो. गुलाबी थंडीचेच काळजाला चटके देणारे दाहक निखारे बनतात. आयुष्याच्या खतपाण्यानं मोहरलेला गंधमोहर डोळ्यादेखत करपून जातो.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad