Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : मार्मिक कथा

Name of Author : चंद्रकुमार नलगे

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 169

Synopsis :
हा कथा संग्रह खरोखरच अत्यंत मार्मिकपणे ग्रामीण जीवनावर व ग्रामीण माणसाच्या स्वभावदर्शनावर प्रकाश टाकणारा कथांचा संग्रह आहे. भोळी-भाबडी, निरलस प्रेम करणारी निर्व्याज मनाची माणसं नकळतपणे समाजाच्या आणि इतरांच्या विनोदाचा विषय होतात परंतु त्यांच्या दर्शनी चेहऱ्यामागे असणारी दुःखाची आणि वेदनेची सल चंद्रकुमार नलगे या कथासंग्रहातील कथांच्या मधून इतक्या सहजपणे व्यक्त करतात की आपल्या चेहऱ्यावरील मिष्किल हास्य कधी लोपले आणि आपण कधी गंभीर झालो हे वाचकांच्या लक्षात येत नाही. या कथासंग्रहातील त्यांचे लेखन मराठी कथालेखनाला एका विशिष्ट उंचीवर नेणारे आहे. हा कथा संग्रह खरोखरच अत्यंत मार्मिकपणे ग्रामीण जीवनावर व ग्रामीण माणसाच्या स्वभावदर्शनावर प्रकाश टाकणारा कथांचा संग्रह आहे. भोळी-भाबडी, निरलस प्रेम करणारी निर्व्याज मनाची माणसं नकळतपणे समाजाच्या आणि इतरांच्या विनोदाचा विषय होतात परंतु त्यांच्या दर्शनी चेहऱ्यामागे असणारी दुःखाची आणि वेदनेची सल चंद्रकुमार नलगे या कथासंग्रहातील कथांच्या मधून इतक्या सहजपणे व्यक्त करतात की आपल्या चेहऱ्यावरील मिष्किल हास्य कधी लोपले आणि आपण कधी गंभीर झालो हे वाचकांच्या लक्षात येत नाही. या कथासंग्रहातील त्यांचे लेखन मराठी कथालेखनाला एका विशिष्ट उंचीवर नेणारे आहे.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad