Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : नक्षत्र

Name of Author : संध्या रानडे

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 202

Synopsis :
सुचा, केवळ मनानं चांगलं असून भागत नाही. तुमच्या शब्दांमधून ते दुसऱ्यांपर्यंत पोचावं लागतं. धारदार, कठोर, अविचारानं उच्चारले गेलेले शब्द बरेचदा समोरच्याला घायाळ करतात. मीही तसा खूपदा घायाळ झालो. पण तरीही स्वतःला समजावत गेलो. नातं तुटू नये म्हणून मनाला लगाम घालत गेलो. डोळ्यांपुढे तू यायचीस. तुझ्या आजोबांना दिलेलं वचन आठवायचं. गरिबीने शिकवलेली सहनशीलता उपयोगी पडायची, आणि तुटण्या, जुळण्याच्या सीमारेषेवर मी सुन्नपणे उभा रहायचो. स्वतःची समजूत घालत, जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आमचं नातं टिकून राहिल याची काळजी घ्यायचो.गरिबी ही एका फार मोठ्यागुरूचं काम करते. तुमच्या जडणघडणीच्या काळात ती तुम्हाला सहनशील बनवते, परिपक्व करते, दुसऱ्याला क्षमा करायला शिकवते, खूप काही पचवून पुढे जात राहायला मदत करते.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad