Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : अनंताच्या वाटेवर

Name of Author : सुहास टिल्लू

Reading Cost : $0.5/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 292

Synopsis :
अनादी काळापासून मानवामध्ये परिवर्तन घडत आलेलं असलं तरीही देव, दानव ह्या वृत्ती मानवामध्येच बघायला मिळतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या ठायी असलेलं हे सद़्गूण - दुर्गुणाचं प्रमाण आयुष्यभर कायम असतंच असं नाही. काळाच्या ओघात ते बदलत जातं. म्हणूनच साधूचा सैतान झालेला जसा आपण पाहतो तसा वाल्याचा वाल्मिकी झालेला सुद्धा आपण पाहतो. प्रत्येक माणसामध्ये आपल्याला नायक - खलनायकाचं रुप कमी जास्त प्रमाणात बघायला मिळतं... सुहास टिल्लू यांच्या लेखणीतून उतरलेल्या कादंबरीतला नायक आयुष्यात असाच भरकटतो आणि शेवटी ’अनंताच्या वाटेवर’ येऊन उभा राहतो...

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad