Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : कापुराच्या वाती

Name of Author : अनंत मनोहर

Reading Cost : $1.0/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 413

Synopsis :
पाखाडी चढून महादेवभट सरळ रस्त्याला लागाला. तेव्हा सूर्य चांगलाच वर आला होता. पूसपुनव होती आज. यंदा दरवर्षीपेक्षा थंडीचे मान जास्तच होते. उन्हाळा सुरु व्हायला अजून थोडा अवधी होता. शिवरात्र झाली, की थंडी संपायला आली आणि शिमग्यात ढोलावर काठी पडली, की उन्हाळा सुरु म्हणायचा. महादेवभटाने खांद्यावरची पडशी आता डाव्या खांद्याकडे घेतली. उजव्या हाताने कपाळाचा घाम निरपला. तेवढ्यात वाऱ्याची झुळूक आली.महादेवभटाला तेवढ्याने बरे वाटले. पायवाटेच्या दोन्ही बाजूंना शेते होती. वाल कुळीथ, लाल चवळी असे कडधान्याचे वेल सगळीकडे पसरले होते. वालांना आलेल्या शेंगा आता भरल्या होत्या. त्यावरुन येणारा वास हा गोड व उग्र वाटत होता. महादेवभटाने जरा निरखून पाहिले. त्याचा अंदाज खरा ठरला. मधेच एकाने आपल्या शेतात कलिंगडी घेतली होती. आता कलिंगडींना छोटी फळे धरु लागली होती. ही तयार होतील, तो दारात रामनवमी आलेली असेल.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad