Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : एकच ह्रदय दोनच डोळे

Name of Author : वि. आ. बुवा

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 150

Synopsis :
परमेश्वराने सर्व प्राणी निर्माण केल्यावर शेवटी मनुष्यप्राणी निर्माण केला. त्यानंतर परमेश्वरानं नवीन अशी कसली निर्मीती केली असेल तर परमेश्वरालाच विचारले पाहीजे. माझ्या अंदाजाप्रमाणं , माणसानंतर त्यानं प्राणी उत्पादनच बंद केल असावं. लास्ट ऍन्ड बेस्ट उत्पादन म्हणून त्यानं माणसं निर्माण केली असावीत. लास्ट ठिक आहे. पण बेस्ट आहे की नाही याबद्दल स्वतः परमेश्वरच साशंक असला पाहिजे. यापुढं आणखी काही निर्माण करुन आधी केलेल्या चुकीत भर पडायला नको असा योग्य विचार करुन आणखी निर्मिती करण्याचं परमेश्वरानं थांबवलं असावं. माणसाविषयी त्याचा भ्रमनिरास झाला असावा असं स्पष्ट दिसून येतं.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*HARSHAL GEDAM from GADCHIROLI,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad