Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : बैल घॊडा

Name of Author : वि. आ. बुवा

Reading Cost : $0.5/ Rs.15 / Free

No. Of Pages : 140

Synopsis :
मुंबईतल्या लोकांच्या द्रुष्टीने ’बैल घोडा’ हे एका विभागाचं प्रतिकात्मक नाव आहे. परळमध्ये पशुवैद्यक महाविद्यालय आहे. त्याच्या रस्त्याकडील प्रवेशापाशी वरच्या बाजूस बैल, घोडा या प्राण्यांचे पुतळॆ- पुतळॆ म्ह्णजे काय? प्रतिकृती बसवल्या आहेत. यामुळे तो भाग सामान्यजनात बैलघोडा या नावानं हल्ली हल्लीपर्यंत प्रसिद्ध होता.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

*Rajendra Chauhan from Ahmedabad,India

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad