Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : अभिनेत्री

Name of Author : डॉ. विजया वाड

Reading Cost : $0.5/ Rs.20 / Free

No. Of Pages : 169

Synopsis :
पद्मश्री मला केव्हाच मिळाली. वयाच्या अवघ्या तेविसाव्या वर्षी! एकविसाव्यात लग्न नि तेविसाव्यात पद्मश्री आणि मग सोसण्याच्या एका दीर्घ प्रवासाला सुरुवात झाली. असा प्रवास कुणाच्या वाट्याला येऊ नये आणि यदाकदाचित दुर्देवानं आलाच तर खचून ना जाता त्यांनी आयुष्याला सामोरं जावं.