Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers












Name of Book : बिढार

Name of Author : भालचंद्र नेमाडे

Reading Cost : $1.0/ Rs.30 / Free

No. Of Pages : 192

Synopsis :
जीवनाचा एवढा विस्तृत पट चित्रित करणारे व सामाजिक स्वरूपाच्या आशयद्रव्याने संपृक्त असणारे नेमाडे यांचे हे कादंबरीचतुष्टय वाचल्यावर कोणी असा मात्र गैरसमज करून घेऊ नये की नेमाडे हे केवळ सामाजिक चित्रणालाच महत्व देणारे कादंबरीकार आहेत. अनेकांचा ह्या प्रकारचा गैरसमज दिसून येतो, म्हणुन ही जाणीव करुन देणे आवश्यक वाटते. वस्तुतः नेमाडे हे कादंबरीच्या आशयद्रव्याला जसे महत्व देतात त्याचप्रमाणे कादंबरीच्या सौंदर्यात्मक रूपनिर्मितीलाही देतात..आधुनिक जाणिवांचे आविष्कार करण्यासाठी आपल्या परंपरेचा शोध घेऊन त्यामधील कल्पनांचा रूपनिर्मितीसाठी उपयोग करणे हे नेमाडे यांच्यामधील जागरूक कलावंताचे उदाहरण म्हणता येईल. ह्या कादंबरीमध्ये नेमाड्यांनी उपयोगात आणलेल्या विविध बोली पाहून वाचक स्तिमित झाल्यावाचून राहत नाही. मराठीत तरी अन्य कुणा एका कादंबरीकाराने एवढ्या विविध बोलींचा संवादासाठी उपयोग करण्याची क्षमता दाखवलेली आढळत नाही. नेमाडे यांनी कादंबरीत निवेदनासाठी वापरलेली भाषा हीही अत्यंत सहेतुकपणेच वापरल्याचे शब्दाशब्दावरून जाणवते. एकंदरीत नेमाडे हे कादंबरीच्या आशयद्रव्याच्या बाबतीत जसे जागरूक आहेत, तसेच त्याच्या विविध स्वरूपी आविष्काराच्याबाबत तो नवनिर्मितीच्या पातळीवरही कसा जाईल, याबाबतीत दक्ष आहेत.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad