साहित्यसंपदा.कॉम

वाचनाचे महत्व आपण सर्वजण जाणूनच आहॊत. आपल्य़ाकडे उत्तमोत्तम साहित्यही उपलब्ध आहे. वाचनाची इच्छा असणारे वाचकही आहेत. जरी पुस्तक विकत घेऊन वाचणे परवडत नसले तरी वाचक वाचनालया मार्फत आपली पुस्तके वाचनाची आवड जोपासतात. काही वेळा वेळेत वाचनालयात न जाता आल्यामुळे पुस्तके बदलली जात नाहीत. परदेशस्थ भारतीयांना वाचनाची आवड असेल तरी आपल्या भाषेतील पुस्तकांची उपलब्धता, त्यातही वाचनालयात असण्याची शक्यता कमीच. आपल्याकडे अजुन एक वर्ग आहे जो कि सतत संगणक व इंटरनेटच्या सानिध्यात असतो. १०-१२ तास संगणका समोर काम केल्यावर घरी येऊन पुस्तक हातात धरण्याची इच्छा न होणे स्वाभाविकच आहे. अशा व परदेशी वाचक वर्गाला डोळ्यासमोर ठेऊन आम्ही एक अभिनव संधी उपलब्ध केली आहे. आतापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातुन पुस्तके विकण्यासाठी बरीच संकेतस्थळे उपलब्ध आहेत. परंतु आम्ही त्या बरोबरच आपली पुस्तके रसिक वाचकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत - साहित्यसंपदा.कॉम या ऑनलाईन वाचनालया मार्फत.